Šta znači TAPSEL GRUB?

» tapsel grub istočnoindijski katun sa prugama, obično plave boje.