Šta znači TAPETA?

» tapeta • ženski rod Prvobitno: ćilim za pokrivanje zidova, zidni tepih; sada: naročita materija (od hartije, kože ili tekstila) u šarama, mustrama, za oblaganje zidova.