Šta znači TANTAL?

» tantal • muški rod (hemija) Elemenat, metal, atomska težina 181.redni broj 7znak Ta; tegljiv (duktilan), sjajnobeo, upotrebljava se za izradu tantal-sijalica, opruga (federa) za časovnike, hirurških intrumenata koji ne rđaju itd. (nazan po tome što se njegov oksid, tj. kiselina, ne rastvara u kiselinama koje ga okružuju, te se dakle ne može zasititi; up. Tantal); kolumbijum.

» Tantal • muški rod (mitologija) Sin Zevsov, otac Pelopa i Niobe, kralj u Frigiji; zbog toga što je odavao tajne bogova, s kojima je bio u prijateljstvu, i što je da bi iskušao njihovo sveznalaštvo, izneo pred njih na trpezu rođenog sina (Pelopa) kao jelo, bačen je po kazni u donji svet, gde je morao žedan da stoji u vodi do vrata, koja bi mu se ispred usta izmakla čim bi posegao da se napije, i gladan da gleda u divno voće više same svoje glave, koje bi mu se odmah izmaklo čim bi posegao da ga ubere; otuda: trpeti Tantalove muke = uzaludno čeznuti za nečim što je čoveku takoreći pred samim nosom.