Šta znači TANPONADA?

» tanponada • ženski rod (medicina) Zatvaranje rane tanpononom, stavljanje tanpona.