Šta znači TANPONACIJA?

» tanponacija • ženski rod (medicina) Zatvaranje rane tanpononom, stavljanje tanpona.