Šta znači TANPON?

» tanpon • muški rod Zapušač, čep; med. zapušač od vate, gaze, šarpije i dr. koji se stavlja na prirodne ili bolešću nastale otvoren na telu da bi se zaustavilo krvarenje. (kod nas uobičajeno tampon).