Šta znači TANKOVIJAST?

» tankovijast • pridev Tanak i vitak.