Šta znači TANKA?

» tanka • ženski rod Kratka japanska pesma, uta.