Šta znači TANJUG?

» Tanjug • muški rod Telegrafska akencija Nove Jugoslavije.