Šta znači TANJIRI?

» tanjiri Posude za ručavanje.