Šta znači TANJA?

» Tanja • ženski rod (lično) Žensko ime, Tatjana odmila.