Šta znači TANGO?

» tango • muški rod (muzika) Argentinski apaški ples uz pratnju narodnih instrumenata, koji se prerađen u Parizu, raširio po celoj Evropi i postao jedan od najomiljenijih društvenih plesova; melodija mu ima teške i melanholične ritme sa mnogo sinkopa.