Šta znači TANGENTOMETAR?

» tangentometar • muški rod Tahimetar za merenje visina trigonometrijskim putem.