Šta znači TANGENT?

» tangent • muški rod Čekićić, maljica kod muzičkih instrumenata sa žicama i časovnika što sviraju.