Šta znači TANGENS?

» tangens • muški rod (matematika) Goniometrijska funkcija: u pravouglom trouglu odnos između suprotne i nalegle katete (tang) za dani ugao.