Šta znači TANGENCIJALNI?

» tangencijalni • pridev Dirčni, koji je u pravu dirke, koji dejstvuje u pravcu dirke, koji se kreće u pravcu tangente.