Šta znači TANATOMETAR?

» tanatometar • muški rod Sprava za utvrđivanje smrti.