Šta znači TANATOIDE?

» tanatoide • (medicina) Bolesna stanja slična smrti, npr. obamrlost, bolest spavanja, nesvestica, tetanus i dr.