Šta znači TANATIZAM?

» tanatizam • muški rod Učenje i verovanje da je duša čovečja smrtna.