Šta znači TANAD?

» tanad • ženski rod Meci, puščani meci (zbirno).