Šta znači TAN?

» tan • muški rod Najveća kinseka i japanska trg. mera = 1kina = 60.4do 60.4kg (pikul); japanska mera za površine = 9.917.
Visoka plemićka titula u Škotskoj.
Škotkska plemićka titula.