Šta znači TAMBUR-MAŽOR?

» tambur-mažor • fr. tambour-major podoficir starešina dobošara i trubača u puku.