Šta znači TAMAN?

» taman • pridev Mračan.

» taman • prilog Baš, upravo.