Šta znači TADA?

» tada • prilog Tog momenta, u to vreme.