Šta znači TABERNAKL?

» tabernakl • muški rod Šator, paviljon, senica sa kovčegom kod starih Jevreja; kod katolika: kovčeg, poveća kutija u obliku kućice u kojoj se čuva monstranca sa posvećenom hostijom (up. kivot); zaštitni krov za kipove, oltare, grobove i dr.