Šta znači TABELIRATI?

» tabelirati • glagol Pomoću šećerne materije izraditi u obliku pločicu, npr. čokoladu.