Šta znači TABELA?

» tabela • ženski rod Pločica, tablica, pregledna tablica, skrižaljka, pregledno sređen spisak (grafički ili u brojkama), npr. genealoške, istorijske, hronološke tablice.
Prikaz podataka u više redova i više kolona.

» tabela • ženski rod (računari) Način organizovanja podataka ili teksta u redovima i kolonama, naročito u kontekstu baza podataka. Za ovakvu vrstu tabele, ne treba vam lenjir, niti vam treba dobra gumica. Tabela sa podacima je jednostavno način da se skladište podaci, ili u programima za obradu teksta, da prikazan tekst izgleda što lepše i urednije.