Šta znači TABAKOZA?

» tabakoza • ženski rod (medicina) Bolest radnika u fabrikama duvana koja dolazi od udisanja duvanske prašine.