Šta znači TABAK?

» tabak • muški rod Biljka za pušenje i ušmrkivanje, duvan (nazvana po pokrajini Tabako u St. Domingu, gde je 14najpre nađena; po nekima, reč tabako znači, u jeziku ostrva Haiti, posudu iz koje su urođenici pušili).

» tabak • muški rod (štamparstvo) Štamparski tabak, tj. list papira na kome je odštampano više stranica (najčešće 8 ili 1i koji posle savijanja postaje deo vaše knjige ili časopisa.