Šta znači TA?

» ta Pokazna zamenica, ova.

» TA • skraćenica Termoakumulaciona.
» Ta • skraćenica (hemija) Simbol tantala.