Šta znači SVUDA?

» svuda • prilog Na svakom mestu.