Šta znači SVENUO?

» svenuo • pridev Sveo, oronuo, istrošen.