Šta znači SVELJATO?

» sveljato • prilog (muzika) Živo, živahno, krepko.