Šta znači ŠVELERI?

» šveleri Pragovi za koje su pričvršćene železničke pružnice (šine); šliperi.