Šta znači SVEKRVE?

» svekrve Muževljeva majka (mn.)