Šta znači SVEDENBOPGOVCI?

» svedenbopgovci pl. pristalice švedskog prirodnjaka, teozofa i vidovnjaka Emanuela Svedenborga (1688-1772) koji je smatrao da je čovek "po cvojoj istinskoj i ppavoj prirodi duh", te i u svom telesnom obliku živi s drugim duhovima, anđelima i demonima; svedenbopjovci.