Šta znači SVEBI?

» Svebi Veliko germansko pleme na obalama Baltičkog Mora, odakle se rasprostrlo na zapad i jug (kasnije je od ove reči postala reč Švabe, koja se kod nas, u narodu, upotrebljava za Nemce uopšte).