Šta znači SVEAMERIČKI?

» sveamerički • pridev Jedan od najboljih u Americi.