Šta znači SVAHILI?

» Svahili • muški rod Istočnoafrički Bantu crnac