Šta znači SUFUMIGACIJA?

» sufumigacija • ženski rod (medicina) Kađenje kao predohrana od zaraznih bolesti; Apokapnizam.