Šta znači SUFRAGIJUM?

» sufragijum • muški rod Glas, glasanje; pravo glasa (kod Rimljana).