Šta znači SUFRAGAN?

» sufragan • muški rod Svaki član jednog kat. svešteničkog kolegija koji ima pravo da mu prisustvuje i glasa; naročito: biskup koji je podređen nadbiskupu, zastupnik nadbiskupov.