Šta znači SUFLIRATI?

» suflirati • glagol (teatar) Šaptati; fig. došaptavati kome što.