Šta znači SUFLERNICA?

» suflernica • ženski rod Naročita komorica kraj zavese na pozornici ili izakulisa odakle sufler došaptava glumcima tekst njihove uloge (fr.)