Šta znači SUFLER?

» sufler • muški rod (teatar) Šaptač; fig. dostavljač, potkazivač.