Šta znači SUFIONI?

» sufioni • (geologija) Vodena para i gasovi sa bornom kiselinom, vodonikom i barskim gasom koji sukljaju iz zemlje, kod Sijene i dr.