Šta znači ŠUĆMURASTO?

» Šućmurasto • sleng Nešto što nije baš jasno, potajno, zakomplikovano.