Šta znači ŠUCBUNDOVAC?

» šucbundovac • muški rod Pripadnik Šucbunda (nem.)