Šta znači ŠUCBUND?

» Šucbund • muški rod Borbena organizacija austrijskih socijalista osnovana po obrascu vojnih organizacija početkom 1918.