Šta znači SUBALTERNACIJA?

» subalternacija • ženski rod log. Odnos podređenosti užih pojmova prema opštijim, posebnih sudova prema opštim.